* जय श्री कृष्ण 🙏 🙏 दिनांक १९ जानेवारी २०२० रोजी श्रीमती वंदना कोकजे यांच्याकडे सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ असा १२ तासांचा अखंड नाम जप आयोजित केला आहे. तरी त्यासाठी आपण सर्वांनी उपस्थित रहावे हि नम्र विनंती. पत्ता - वंदना कोकजे फ्लॅट नं. बी-४, टाईप-३, (जुन्या घरा शेजारी) एफ. टी. आय. आय. क्वार्टर्स लाॅ काॅलेज रोड, पुणे - ४११००४ संपर्क - स्वरूप कोकजे- ९८८१६१४४०१ वंदना कोकजे-९९२२८९२४८४ जय श्री कृष्ण 🙏


Please Click any of the Icon image to view in large size.
http://www.prabhubaa.org developed by Kashi Shivpuri Ashram
Vageeshwaree Blog
Current Events
 

naam jap ???? ??? ??
19-Jan-2019
@
Pune

Contact :
Swaroop kokje

Important Dates